Vị trí cần tuyển dụng

Gia nhập SIMBA Tech để sáng tạo

 

Simbatech đã khẳng định là Công ty Công nghệ có vị thế tốt và bền vững. Luôn quan tâm phát triển bằng các công nghệ mới như Artificial Intelligence/Machine Learning, Big Data, Mobile, Cloud Computing, Parallel Processing,….. đối tượng khách hàng chính của chúng tôi là các lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Viễn thông, Dịch vụ công. Các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi bao gồm:

  • Dịch vụ Outsourcing
  • Dịch vụ tư vấn và thiết kế nhận diện thương hiệu
  • Tư vấn giải pháp CNTT

Hiện nay chúng tôi đang cần tuyển các vị trí sau:

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

SimbaTech đã xây dựng phát triển, nâng cấp hệ thông đăng ký kinh doanh quốc gia,…