Khách hàng

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được sử dụng ở nhiều khách hàng, da dạng hóa khách hàng và sản phẩm là mục tiêu của chúng tôi. Sau đây là một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi:

Khách hàng

  • MBBank: Ngân hàng TMCP Quân đội
  • Sacombank: Ngân hàng Sài gòn thương tín
  • PVcom Bank: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Ngoài ra khách hàng lâu năm của chúng tôi là các đối tác Nhật bản cùng hợp tác trong lĩnh vực gia công và phát triển phần mềm.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

SimbaTech đã xây dựng phát triển, nâng cấp hệ thông đăng ký kinh doanh quốc gia,…