Tuyển dụng

  • Tuyển 05 lập trình viên Java

    Yêu cầu Tốt nghiệp đại học về CNTT Kinh nghiệm phát triển Java / J2EE tốt trong Front End hoặc Back End tối thiểu 1 năm. Có kinh nghiệm với Struts, Spring, Hibernate, Angola…… Có kinh nghiệm DEV Oracle tối thiểu 1 năm Ưu tiên kinh nghiệm đã làm ZK framework là một lợi thế

    Xem thêm
  • Tuyển 05 lập trình viên .Net

    Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học về CNTT Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm .Net Có kinh nghiệm DEV SQL Server, Oracle, có kỹ năng DEV Procedure Có kinh nghiệm DEV MVC, MVVM, Webform, HTML5, CSS, Linq, Ajax, C#, ASP.NET Kinh nghiệm làm mô hình Scrum/Agile Có khả năng làm việc độc lập cũng

    Xem thêm